WALI SONGO dari tanah JAWA
Wali Songo adalah nama Wali atau sunan yang menyebarkan Agama Islam di tanah JAWA
Berikut ini adalah daftar nama-nama sunan walisongo beserta asal daerahnya:

1. Maulana Malik Ibrahim, sunan walisongo yang paling lebih dahulu ada. Beliau dikabarkan berasal dari Persia dan kemudian menetap dan berkedudukan di Gresik di jawa Timur.dan sering disebut SUNAN GRESIK

2. Sunan AMPEL (Ngampel), sunan walisongo yang memiliki nama asli Raden Rahmat dan berkedudukan di Ngampel, dekat Surabaya.


3. Sunan BONANG, sunan walisongo yang semula bernama Makdum Ibrahim ini adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bonang, dekat Tuban.

4.Sunan DRAJAT, sunan walisongo yang awalnya bernama Masih Munat ini adalah adik dari Sunan Bonang. Ia berkedudukan di Drajat, dekat Sedayu, Surabaya.

Baca juga : 5. Sunan KUDUS, sunan yang semula bernama Udung ini berkedudukan di Kudus.

6. Sunan GIRI, sunan yang semula bernama Raden Paku ini adalah asli murid dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di bukit Giri, dekat Gresik.

7. Sunan KALIJAGA, sunan yang bernama asli Joko Said ini berkedudukan di Kadilangu, Demak.

8. Sunan MURIA, sunan yang berkedudukan di sungai Muria, Kudus.

9.Sunan GUNUNG JATi, atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah merupakan satu-satunya anggota wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia lahir sekitar tahun 1450 M dan wafat pada usia 120 tahun atau sekitar tahun 1520


Literatur lengkap silahkan semoga bermamfaat

nara sumber ;

Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Walisongo
Share on Google Plus

About noka

0 komentar:

Posting Komentar